15/12 ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ

15/12 ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ

15/12 Kυριακή ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ

 
Αναχώρηση 7:30 π.μ από το γραφείο μας .Ενδιάμεση στάση για καφέ. Επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ .Συνεχίζουμε για την ΠΑΥΛΙΑΝΗ. Γεύμα-παραμονή.Αναχώρηση το απόγευμα για την Αθήνα .
 
 ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  15€

DateLengthPrice
Dates1 Length1 Price1
Dates2 Length2 Price2
Dates3 Length3 Price3
Dates4 Length4 Price4