11/03 ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ

11/03 ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ
11/03 Kυριακή ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
 
ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ
 
Αναχώρηση 7:30 π.μ από το γραφείο μας .Ενδιάμεση στάση για καφέ. Επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ .Συνεχίζουμε για την ΠΑΥΛΙΑΝΗ ,γεύμα – παραμονή .Αναχώρηση το απόγευμα   για την  Αθήνα .
 
 ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  15€

DateLengthPrice
Dates1 Length1 Price1
Dates2 Length2 Price2
Dates3 Length3 Price3
Dates4 Length4 Price4