03-10 ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΥΚΙΑ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ Κυριακή Ημερήσια εκδρομή

03-10  ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΥΚΙΑ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ Κυριακή Ημερήσια εκδρομή

Kυριακή 03/10 

Αναχώρηση 9:00 π.μ .απο το γραφείο μας για την παραλία Πευκιά, θα καθίσουμε για μπάνιο και μετά μέσω μιας ωραίας διαδρομής θα φθάσουμε στην ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ , ανάμεσα στις μουσμουλιές και τις κερασιές .Γεύμα . Επιστροφή στην Αθήνα με στάση .

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 15€


DateLengthPrice
Dates1 Length1 Price1
Dates2 Length2 Price2
Dates3 Length3 Price3
Dates4 Length4 Price4