01-09 ΔΙΜΗΝΙΟ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ Κυριακή Ημερήσια εκδρομή

01-09  ΔΙΜΗΝΙΟ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ Κυριακή Ημερήσια εκδρομή

Kυριακή 01/09 

Αναχώρηση 8:00 π.μ .απο το γραφείο μας για την παραλία Διμηνίου, θα καθίσουμε για μπάνιο και μετά μέσω μιας ωραίας διαδρομής θα φθάσουμε στην ΕΥΡΩΣΤΙΝΑ , ανάμεσα στις μουσμουλιές και τις κερασιές .Γεύμα . Επιστροφή στην Αθήνα με στάση .

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 15€


DateLengthPrice
Dates1 Length1 Price1
Dates2 Length2 Price2
Dates3 Length3 Price3
Dates4 Length4 Price4